Si-nivelen ongelmat

Si-nivelongelmat ovat hevosilla melko yleistä. Ongelmat si-nivelissä ovat monenlaatuisia pienestä jännityksestä jo pysyviin muutoksiin nivelen alueella ja ympäristökudoksissa.

Si-nivel yhdistää suoliluun ristiluuhun ja sallii pienen liikkeen nivelen alueelle. Si-nivel siirtää jalan liikkeen ja ponnistusvoiman selälle. Si-nivelen ongelma oireilee esimerkiksi saman puolen jalan heikkoutena. Ongelman seurauksena lantio vinoutuu ja vaikeuttaa siksi lisää lantion käyttöä. Lantion alueen ongelman seurauksena hevonen siirtää painopistettään edemmäksi, kuormitus edessä lisääntyy ja siitä seuraa jännitystä, kipua, vinoutta ja muuta ongelmaa myös etuosalle. Si- nivel ongelma vinouttaa lantiota ja sen seurauksena koko hevosta.

Vastaavasti myös vino lantio voi tehdä ongelmaa si-nivelen alueelle. Vähimmillään epätasapainoinen lantio kerää jännitystä ja tuo kipua ristiluun ja si-nivelten alueelle. Lähes aina hoidettavalla hevosella on toisella puolella ristiluuta liian paljon jännitystä ja jäykkyyttä. Se liittyy usein ylipäätään siihen, että se puoli lantiosta on jäykempi, jolloin lantio jäykkyys kokonaisuudessaan kallistaa ristiluuta vastakkaiselle puolelle ja sen seurauksena toiselle puolelle tulee liikaa kuormitusta ja liikettä. Tästä taas aiheutuu pientä ärsytystä tai suurempaa kipua. Kipu saattaa heijastella terveille kudoksille, kohti saman puoleista lonkkaa. Toisin sanoen si-nivelalueet häiritsevät helposti, vaikka alueella ei olisi pysyviä muutoksia. Pysyviä muutoksia esimerkiksi nivelrikkoa, voi seurata trauman seurauksena, synnynnäisesti tai pitkittynyt virheellinen nivelen kuormittaminen, kuten epätasapaino lantiossa saattaa ajan kuluessa pahentua pysyväksi ongelmaksi.

Nivelrikkomuutoksissa tarvitaan usein lääkehoitoa, sekä liikuttamisen tulee olla oireiden mukaista. Ylirasitusongelma alueelle tulee helpommin, kuin terveelle nivelelle. Kaikenasteisissa si-nivel-ongelmissa pidän tärkeänä, että lantion mahdollisimman tasapainoinen asento säilytetään tukihoidoilla, jolloin Si-nivel alueita ei kuormiteta lantion virhekuormituksella lisää. Hoidot parantavat ongelma-alueen aineenvaihduntaa ja edistävät terveyttä. Tämän lisäksi muu keho kaipaa ylläpitäviä hoitoja.

Lue lisää hevosen terveyden ylläpitämisestä kirjasta Elinvoimaa ja terveyttä hevosellesi.

Lue aiheesta


Selkäongelman kuntouttaminen

Hevosen vahvistaminen

Hevosen liikkuvuus