Kissing spines – millaisia haasteita okahaarakeongelmasta voi syntyä?

Poikkeamat selkärangassa eivät ole ongelma. Vasta kehon toimimattomuus tekee poikkeavanlaisesta rangasta ongelman. Hevonen ei kestä kipeytymättä mitä hyvänsä, vaikka selkäranka olisi täydellinen. Jos hevosen selkä alkaa oireilemaan ja kuvauksissa löydetään kapeat välit okahaarakkeissa, niin ongelma yhdistetään heti okahaarakeongelmaan. Kuitenkin perusongelma usein löytyy muualta ja oireilua voisi syntyä, vaikka okahaarakkeet olisivat hyvin kaukana toisistaan. Huononemisen pääsyy ei useinkaan ole kapeat okahaarakkeiden välit, vaan huono kehonkäyttö, ylirasitus, liukastuminen tai muualla kehossa oleva trauma. Tällaisen syyn lopputuloksena okahaarakkeet voivat mennä yhä lähemmäksi toisiaan ja aiheuttaa oireilun.

Vain rennon hevosen selkä voi kehittyä

Kissing spines -ongelman, eli okahaarakeongelman, kehittyminen voi alkaa jo nuorena. Kapeat välit hevosen selässä kapenevat lisää, kun ratsastaja nousee selkään. Hevosen vaistomainen reaktio on pudottaa selkäänsä. Nuoren hevosen selkä on heikko ja kipeytyy helposti, jos tehdään liikaa töitä ja hevonen ei pääse palautumaan rasituksesta. Jos hevonen on jo valmiiksi hiukan kipeä, seuraavalla kerralla hevonen jännittää selkäänsä lisää. Hevosen voi olla vaikea rentoutua työhön ja selkälinjan kehittyminen hidastuu. Ainoastaan rentona liikkuvan hevosen selässä voi tapahtua kehitystä, rentous on edellytys hyvälle aineenvaihdunnalle, jonka ansiosta lihas kehittyy.

Jännitys luo virheellistä kehonkäyttöä

Nuoren hevosen ongelma voi olla jännittäminen, ilman että se liittyisi kipuihin tai liikarasitukseen. Jännittynyt mieli ja jännittynyt keho liittyvät aina toisiinsa ja jos se jatkuu, sen seurauksena muodostuu virheellinen kehonkäyttö. Jos hevonen jännittää tai on hermostunut, se pudottaa aina selkäänsä tai jännittää sitä ylös tai käyttää selkäänsä muuten huonosti, joten edelleen se kipeytyy. Hevosen suoruus katoaa ja virheellinen kehonkäyttö vahvistuu. On täysin normaalia, että hevonen jännittyy tai pelkää hetkittäin, ja palautuu sen jälkeen normaalitilaan takaisin. Jos kuitenkin hevonen työskentelee liian paljon jännittyneessä tilassa, ongelmat saavat alkunsa.

Syvien selkälihasten heikkouksesta ongelmia kehon hallintaan

Syvien multifidus-selkälihasten kehittyminen häiriintyy myös liian nopeasta etenemisestä esimerkiksi hevosen kokoamiseen. Hevosen heikot syvät selkälihakset väsyvät ja jännittyvät, jos liikkuminen tietyssä ryhdissä tai asennossa on liian vaikeaa tai liian pitkäkestoista. Tällöin hevonen alkaa korvata syvät selkälihakset pinnallisilla, ja syvien lihasten kehitys häiriintyy.

Epätasaisesti tai heikosti kehittyneet syvät selkälihakset toimivat huonosti. Multifidusten tärkeä tehtävä on vakauttaa rangan asentoa ja säädellä asentomuutoksia. Syvien selkälihasten heikkous aiheuttaa ongelmia kehonkäytön ja hallinnan kanssa. Pinnalliset lihakset joutuvat paikkaamaan syvien lihasten tehtävää, joka näkyy hevosen rakenteen muuttumisena huonommaksi, tällöin lihakset kehittyvät vääriin paikkoihin toiminnan kautta. Lihasten vahvistuminen väärin alueisiin puolestaan antaa vauhtia ongelmalle, ja tukee edelleen hevosen kehon virheellistä käyttöä.

Aikuisen hevosen ongelmat alkavat usein kehittyä jo nuorena

Ongelma seuraa mukana myös myöhemmin, aikuisen hevosen kehonkäytössä. Huonon vahvistumisen takia selkärangan syvissä lihaksissa on heikkoja alueita, jotka kipeytyvät ja rasittuvat käytössä nopeasti. Kehon käytössä on ongelmia ja selkäongelmat lisääntyvät. Samat heikot kohdat rasittuvat käytössä ja samoja kipualueita hoidetaan aina uudelleen. Keho kuluu ja rasittuu epätasaisesti, ja se kestää aikansa huonosti rakennettua selkälinjaa, ennen kuin ongelmat tulevat häiritsevämmin esille. Heikko syvä selkälihas kaventaa okahaarakkeiden välit, joista on saattanut vuosien saatossa kehittyä kissing spines -ongelmaselkä.

Okahaarakkeiden välit ovat useimmiten hevosella riittävän kaukana toisistaan silloin, kun ranka on normaalitilassa. Normaalitila on seurausta oikein rakentuneesta selkälinjasta ja oikeanlaisesta kehon käytöstä. Kun selkä nousee, okahaarakkeiden välit loittonevat ja kun selkä laskee, välit lähenevät toisiaan. Rento pehmytkudos selkälinjassa vapauttaa okahaarakkeita loittonemaan toisistaan, kun vastaavasti jännittynyt kudos vetää okahaarakkeita lähemmäksi toisiaan. Pehmytkudosjännitteet ärsyttävät hermopäätteitä, josta seuraa refleksinomainen lihaskramppi. Tämä taas lähentää okahaarakkeita lisää. Hevosella voi olla kapeat okahaarakkeiden välit, jotka eivät oikealla rasituksella häiritse, mutta kun tulee esimerkiksi ylirasitusta tai stressiä, ongelma pahenee.

Ratsastuksella on vaikutusta okahaarakkeiden väleihin ja okahaarakeongelmiin

Hevosen okahaarakkeissa tila kapenee myös hevosen lyhentyessä tai kun hevosta kootaan. Lyhyemmässä tilassa hevonen työskentelee supistuneemmilla lihaksilla, jolloin myös lihas vetää nikamia lähemmäksi toisiaan. Se ei ole useinkaan ongelma hevoselle, joka tekee kokoamisen tai lyhenemisen oikein, jos perusratsastus on tehty hyvin ja hevosen lihaksisto on oikein rakentunut sekä ratsastaja osaa tehtävänsä.

Hevosella, jolla on okahaarakeongelma, kokoaminen sen sijaan tapahtuu usein väärin, koska tällöin hevosella on usein ongelmia kehonkäyttönsä kanssa. Tämän vuoksi okahaarakkeet häiritsevät lyhemmässä kehon käytössä usein enemmän. Terveselkäiselläkin hevosella tulee selän kanssa ongelmia, jos hevonen liikkuu liian paljon ja liian pitkiä aikoja liian lyhyenä. Lihakset lyhenevät ja jännittyvät ja lihaksen toimintakyky rentoutua ja venyä heikkenee. Lihaksen molempia ominaisuuksia täytyy käyttää, jotta niiden toimintakyky säilyy.

Trauman aiheuttama okahaarakeongelma

Ongelma okahaarakkeissa voi olla myös trauman aiheuttama, jolloin vääränlaisella kehon käytöllä ei ole osuutta asiaan. Ongelma voi tulla esille ja korostua myös jonkun muun ongelman seurauksena, kuten jalkaongelmat, lihasvauriot tai suolisto-ongelmat.

Lisää hevosen hyvinvoinnin tukemisesta voit lukea kirjasta Elinvoimaa ja terveyttä hevosellesi.

Tutustu kirjaan.


Lue lisää aiheesta