Milloin osteopatiaa käytetään hevosiin?

Hevosen ongelmiin ovat usein syynä lantion ongelmat. Lantion vinous aiheuttaa usein kompensaatiomuutoksia ja ryhtiongelmia. Kun lantio vinoutuu, selkäranka
joutuu kompensoimaan kiertymän lantiosta niskaan asti. Nämä kompensaatiot näkyvät hevosella rangan alueen vinoutena. Lantion alueen ongelmat tuovat myös etupainoista ryhtiä.


Hevosten ongelmat saattavat alkaa muualtakin. Traumat, jalkaongelmat, suolisto ja monet muut ongelmat jättävät myös kehoon helposti jännitystä ja vinoutta. Pääsyy hevosen ongelmiin ei aina ole lantio, ongelmavyyhti voi alkaa mistä hyvänsä.


Lantion epätasapainon vaikeuttaa suorittamista

Lantion epätasapaino voi aiheuttaa hevoselle ongelmia tasajalkapysähdyksissä, väistöissä tai tuottaa erimittaista askelta. Hevonen kuormittaa aina terveemmän puolen jalkaa enemmän. Liikkeessä hevonen saattaa vetää, kiertää tai käyttää ongelmapuolen jalkaa muuten oudosti, ja toinen laukka voi olla hankalampi. Vähimmilläänkin hevosen lukossa oleva puoli väsyy nopeammin. Huonosti toimiva lantio voi aiheuttaa ongelmia myös jalan alemmissa nivelissä, kintereissä tai polvissa. Tällä alueella lukkiutuminen aiheuttaa joskus myös ongelmia kengityksen kanssa. Hevosen voi olla vaikea taivuttaa jalkaa kengitysasentoon tai seisoa ongelmapuolen jalalla. Vasaran iskut voivat tuoda tärähdyskipua.
- Hevosilla on usein si-nivelen ongelmia. Se on jalan ylin nivel, joka niveltää jalan ristiluuhun ja siirtää liikkeen ja jalan ponnistusvoiman selälle. Si-nivel -ongelmaisen hevosen lanne myös kiertää usein vastakkaiseen suuntaan.
- Lonkkanivelongelmissa lonkkanivelen liike lonkkamaljassa on rajoittunut. Hevosen voi olla vaikea esimerkiksi nostaa laukka, tai seisoa ongelmajalalla.
- Jos ristiluu rotatoituu esimerkiksi oikealle, painon siirto jalalta toiselle vaikeutuu. Tämä häiritsee myös kokoamista ja lantion flexiota.
- LS-väli on lannerangan ja ristiluun ylimenoalue, josta hevonen taivuttaa lantion alleen. Jos liike on rajoittunut tai lantio haluaa jäädä kokonaan väärin päin, hevosen takapuoli jää "pystyyn".
- Lannerangan alueella voi myös olla ongelmaa eri väleissä, mutta usein se rotatoituu ja ylitaipuu kokonaan ja kipuilee. Kipu voi myös heijastella lonkkaan tai nälkäkuopan alueelle, sekä saattaa näkyä jäykkyytenä toiseen suuntaan.
On hyvin yleistä, että ongelma ei ole ainoastaan yhdellä alueella, mutta joku yksi seikka on usein pääsyy kaikkiin muihin ongelmiin.


EPÄTASAPAINOISEN LANTION OIRIETA:
  • Ongelmat tasajalkapysähdyksissä ja väistöissä
  • Erimittaiset askeleet tai hevonen kuormittaa toisen puolen jalkaa enemmän
  • Toisen puolen jalka voi vetää tai kiertää tai muuten liikkua "oudosti"
  • Toinen puoli väsyy nopeammin
  • Hevosella voi olla ongelmia jalan alemmissa nivelissä, kinteressä tai polvessa
  • Hevoselle on vaikeaa taivuttaa jalkaa, kengityksen kanssa on ongelmia tai vasaran iskut sattuvat- Jos hevosella on LS- alueen tai lanteen ongelmaa, hevosen on vaikea tuoda takaosaansa alleen ja kokoaminen vaikeutuu tai se ei kokoa itseään oikein. Takana ei myöskään ole riittävästi työntövoimaa, selän nostovoima heikkenee ja selkälinja laskee sekä peruuttaminen suoraan voi olla hankalaa. Siirtymiset askellajista toiseen voivat hankaloitua, muuttuvat töksähtäväksi, myös sivuttaisliikkeissä voi olla hankaluuksia.Sekundääriset ongelmat ja etupainoisuus

Hevosesta tulee aina liian etupainoinen, kun lantion alueella on ongelmia. Hevonen ei silloin kanna itseään edestä. Tämän takia hevonen kuormittaa liikaa etupäätään, kaularankaansa, niskaansa, lavan seutua, rintarangan alkuosaa sekä merkittävästi etujalkojaan. Tästä seuraa etuosan alueelle sekundäärisiä ongelmia. Lantion alueen huono toiminta onkin usein pääsyy hevosten muualla päin kehoa oleviin vaivoihin. Ongelmat näkyvät huonontuneena ryhtinä.


Rintarangan alue häiritsee joustoa

Rintarangan alueen jännitys juuri satulan alla häiritsee selän ylös- ja alasjoustoa. Selkärangan ongelmissa jousto häviää, ja selkä voi olla hyvinkin tärähdysherkkä hevosen liikkuessa. Alamäet ovat hankalampia ja kovalla liikkuminen voi tuntua pahalta. Estehevonen voi kieltäytyä hyppäämisestä, koska esteeltä alas tuleminen voi tuntua erittäin ikävältä. Kengityksessä vasaraniskut voivat tuoda ikävää tärähdyskipua. Pohjallisilla kenkien alle voidaan kyllä vaimentaa tätä tärähdyskipua, mutta ongelma on silti olemassa. Tämä tuo usein mukanaan myös passimaisen liikkeen.


Rangan alueelta epämääräistä ontumista?

Jos hevosella on alakaularangan alueen hermoärsytystä, se säteilee etujalkoihin ja voi aihuettaa ontumaa. Lannealueen issiasmainen hermosärky tai heijaste voi säteillä takajalkoihinja silloin hevonen voi myös ontua. Vielä enemmän hevosilla on epämääräistä tahditusta, joka voi näyttää siltä, ettei hevonen tiedä mitä jalkaa ontuisi. Liikkuminen tuntuu pahalta jalkojen kautta selkään.Ranka on jäykkä, siinä on nivelten lukkoja ja lukkiutuneet nivelet eivät jousta. Liikkumisesta tulee töksähtävää ja joustamatonta. Hevonen saattaa alkaa liikkua varovaisemmin. Rintarangan lukkiutuminen häiritsee myös sivutaivutusta: hevonen taipuu huonommin toisessa kierroksessa ja liikkuminen voi muuttua passahtavaksi. Rintaranka-ongelmat ovat myös seurausta lantion lukkiutumisesta, yliryhdistä tai muista syistä.


Etuosan vinoutuminen

Etuosan vinous lähtee usein lapojen välistä, sään alueelta rintarangasta, ja saattaa viettää esimerkiksi oikealle. Kompensaatio tästä vinoudesta näkyy vinoutena vastakkaiseen suuntaan eli vasempaan, mikä on kaularangassa helposti lukkiutuva alue. Kallonpohjan ja atlaksen välinen väli, jonka pitäisi toimia asetuksessa, ei toimi. Kyseessä on atlaksen ja aksiksen eli ensimmäisen ja toisen niskanikaman kiertymä, ja silloin hevosen on vaikea asettua oikealle.


Kaularanka voi oireilla muualtakin. Ongelmaa voi olla kallonpohjan ja ensimmäisen niskanikaman välisessä välissä. Tämä nivel saa aikaan nyökkäysliikkeen, jolloin lukkiutuminen häiritsee myös peräänantoa. Tämä ongelma on yhteydessä LS-välin ongelmiin. Kaularanka ja niskan tila voivat häiritä myös muualtakin ja jäykkyyksiin ja liikerajoitteisiin liittyy usein myös kipua.