Gravitaatiovoiman vaikutus hevoseen

Miten hevoseen vaikuttaa gravitaatiovoima, eli maan vetovoima? Kuinka ratsastaja voi tähän vaikuttaa?

Kun kaksi tai useampaa voimaa kohtaavat samassa pisteessä, on niiden oltava yhtä suuret, jotta tasapaino säilyisi. Maan vetovoima, eli gravitaatiovoima, saa aikaiseksi sen, että hevosemme pysyy maanpinnalla. Vastavoimien vaikutus puolestaan on päinvastainen, ne nostavat ylöspäin. Jotta tasapaino näiden voimien välillä säilyisi, on niiden oltava yhtä suuret.

Miten gravitaatiovoimalinjan siirtäminen vaikuttaa ratsastuksessa hevoseen?


Hevosen ratsastamisessakin on kyse gravitaatiovoimalinjan siirtämisestä paikasta toiseen. Mitä taaemmaksi saamme voimalinjan siirrettyä, sitä tasapainoisemmaksi hevonen muuttuu, ja sitä vaivattomammaksi ratsastuksessa liikkeiden suorittaminen muuttuu. Koska hevosen painosta suurin osa on etuosalla ratsastajan paino mukaan lukien, tarvitsee hyvän tasapainon saavuttamiseksi siirtää painoa kohti takaosaa. Tähän hevonen tarvitsee myös lihasvoimaa ja toimivia niveliä.


Vapaana oleva hevonen tasapainottaa itsensä ja liikkumisensa kaulallaan nostaen sitä sille tasolle missä kulloinkin on hyvä. Tällöin gravitaatio ja vastavoimat kohtaavat kyseiselle hevoselle parhaassa mahdollisessa kohdassa.

Tasapainoa haettava jatkuvasti


Gravitaatiovoimalinja on koko ajan muuttuva, siksi tasapainon hakeminen on jatkuvaa. Huonossa ryhdissä liikkuva hevonen joutuu liikaa kuluttamaan energiastaan jo tasapainossa pysymiseen.

Hyvässä ryhdissä oleva hevonen puolestaan kuluttaa energiansa tehtävien suorittamiseen sen sijaan, että taistelisi gravitaatiota vastaan. Kun voimalinjat ovat tasapainossa keskenään, syntyy voima liikkeeseen ja nostovoima selälle sekä hevosen hyvä tasapaino ja ryhti. Varsana hevosen voimalinjat ja ryhti näyttävät olevan hyvin balanssissa, mutta kun alamme muokkaamaan hevosta tarpeidemme mukaiseksi, alamme häiritä hevosen kehon voimalinjojen tasapainoa.


Hevosen gravitaatiolinja kulkee paikalla seistessään etujalkojen takaa noin th.7-9 kohdalta ylhäältä alas. Hevosen etuosa on raskaampi kuin takaosa, jolloin etuosalla on herkästi liikaa kuormitusta, jota huonontunut ryhti lisää. Selkään noustessamme otamme ohjat käteen ja hevosen gravitaatiolinja on hyvin usein liian edessä, ja ratsastaja jo pelkällä omalla painollaan aiheuttaa lisää etupainoisuutta.

Kiinnitä huomiota etupainoisuuteen

Etupainoisuus alkaa usein myös lisääntyä takapään lukkiuduttua, ja ryhdin ja tasapainon ylläpitäminen häiriintyy, kun maanvetovoima on voimakkaampi kun nostavavoima. Tästä tulee puolestaan aiheutumaan jännitystä, vetoa alaspäin soluissa ja kudoksissa. Jokaiselle hevoselle olisikin hyvä löytää paras mahdollinen ryhti, jossa se voi liikkua parhaassa mahdollisessa tasapainotilassa. Jotta paras mahdollinen tasopainotila pystytään saavuttamaan, tarvitsemme myös toimivan lantion, sekä toimivan niskan, jotta yhteys näiden nivelten välillä säilyisi muodostaen näkymättömän voimalinjan.


Ls-nivel lantiossa on moottorin moottori, toinen avainnivelistä, jonka täytyy fleksioitua, jotta gravitaatiovoimalinja siirtyy taaemmaksi ja hevonen tulee kokoon juuri siinä suhteessa missä saamme tämän nivelen flexoitumaan. "Eli taivuttaa lantion kehon alle."


Lumbosacraali-nivel samassa suhteessa…
hevonen taivuttaa kaikki takaosan nivelet vuohiseen saakka, pyöristää selkänsä, sekä samassa suhteessa flexoi kallonpohjan oa-nivelen toisen avainnivelistä, josta tulee se muoto, jonka olemme ratsastaneet lantiosta käsin eli lumbosacraal-nivelestä.

Nivelet ovat täysin yhteydessä keskenään, aina sama flexioituminen, eli tuoda takaosan alle ja nyökätä niskastaan. Jos nivelet toimivat ja ihminen antaa hevosen tulla siihen muotoon, jonka on ratsastanut lantiosta, niskasta tulee samanarvoinen muoto.


Hevonen tarvitsee lihasvoimaa yhdessä avainnivelien kera. Lihasvoiman vielä puutuessa tai avainnivelten lukkiuduttua on ihmisellä kiire auttaa hevosta johonkin haluamaansa muotoon ohjilla. Tällöin yhteys voi katketa ja alamme ratsastamaan takaosan sijaan hevosen etuosaa. Takaosan lukkiuduttua niskan muoto on myös häiriintynyt, ja hevonen haluaisi liikkuessaan mieluummin nostaa turpaa ylös, kuin liikkua kauniisti peräänannossa, nyökätä kallonpohjasta, jota ihminen ei hyväksy ja ratsastaa voimakkaammalla ohjastuntumalla.

Nämä nivelet toimiessaan tuovat nostovoimaa nivelten välille, "selkälinjalle" sekä työntövoimaa takaosalle.

Kiinnostuitko?

Lisää hevosen hyvinvoinnin tukemisesta ja gravitaatiovoimasta voit lukea kirjasta Elinvoimaa ja terveyttä hevosellesi.

Tutustu kirjaan.


Lue lisää aiheesta

4 tärkeää hoidon kohdetta

5 vinkkiä kipukäyttäytymiseen