Hevosen vahvistaminen

Hevonen ei voi vahvistua määräänsä enempää, nopeammassa ajassa. Mitä enemmän harjoittelemme, sitä nopeampia ja parempia tuloksia saavutamme. Tällöin oppiminen voi olla nopeaa, mutta vahvistuminen liikkumisessa tai uusissa opituissa tehtävissä hidasta. Mitä enemmän hevosemme vahvistuu, sitä enemmän se kykenee ottamaan vahvuutta vastaan. Niin kauan, kun hevonen on heikko, väsyminen tulee nopeasti ja väsyneenä vahvistuminen pysähtyy. Tai niin kauan, kun hevonen on heikko ja kun se väsyy, silloin se myös aina jännittyy, jolloin vahvistuminen pysähtyy ja hevonen kipeytyy. Ainoastaan siihen saakka, kun hevonen liikkuu rentona, on mahdollista tapahtua vahvistumista.

Muista suoda hevoselle taukoja

Kehon rasittamista voi tehdä johonkin tiettyyn rajaan saakka, mutta kun saavutamme rajan, mihin saakka hevosen kykenee ottamaan vahvistumista vastaan, olisi syytä lopettaa tai antaa hevoselle hengähdystauko. Hevosen fyysinen tai henkinen väsyminen pysäyttää tai hidastaa vahvistumista. Jos hevosen jaksamisen rajoja rikotaan liian paljon, hevonen jännittyy, vinoutuu ja kipeytyy sekä vahvistuminen hidastuu tai pysähtyy. Tämän jälkeen työstetään hevosta vinommaksi ja vahvistetaan virheellistä kehonkäyttöä. Näin ollen onkin hyödytöntä jatkaa liian pitkään väsymisen jälkeen, sillä vahvistuminen ei tällöin lisäänny vaan päinvastoin menetämme jo aiemmin saavuttamaamme vahvuutta.

Hevosen henkinen ja fyysinen jaksaminen määrittelee hevosen sen hetkistä vahvistumisen mahdollisuutta. Sitä mukaan, kun hevonen vahvistuu, sen mahdollisuudet vahvistua entisestään lisääntyvät. Jos kaiken aikaa teemme liikaa ja ylitämme henkisiä ja fyysisiä jaksamisen rajoja liian paljon, hevonen vahvistuu hitaammin. Ja kaiken aikaa mahdollisuudet ottaa lisää voimaa kehoonsa ovat rajallisemmat.

Stressi ja kivut vaikeuttavat vahvistumista


Henkiset rajat tulevat nopeammin vastaan hevosella, joka jännittää, pelkää tai on stressaantunut, kipeä tai jolla on vaikeuksia kehonkäytössään. Päivät myös vaihtelevat ja hevosella on lähes aina heikot paikkansa, eli alueita kehossaan, jotka väsyy ennen muita kehon osia. Tällöin koko hevonen ei ole koskaan tasaisen vahva koko kehostaan.

Hyväkuntoisella hevosella voi olla myös heikkoja kohtia

Hevosella voi olla hyvä kunto, se jaksaisi kuntonsa puolesta, joka hämää usein liikuttajaa. Hevosen kunto liikkua sille helpoimmalla tavalla ei ole yhtä hyvä asia, kuin että hevonen jaksaisi liikkua hyvässä liikeradassa ja käyttää kaikkia kehon osiaan tasapuolisesti ja yhtä paljon. Hyväkuntoinenkin hevonen, jolla on heikkoja kohtia kehossaan, rasittaa liikkuessaan ensimmäisenä heikot, kipeät, kireät tai ylirasitetut kohtansa ja tämän jälkeen siirtyy vahvistamaan virheellistä kehon käyttöään ja vinoa kehoaan. Jättää siis käyttämättä kipeitä, jäykkiä tai heikkoja kohtiaan kehossaan ja korvaa ne terveillä kehon osillaan, saaden myös terveissä kehon osissaan aikaiseksi ylirasittumista.

Ylirasittuneet alueet hevosen kehossa tulkitaan melko usein heikoiksi alueiksi ja heikkoja alueita halutaan luonnollisesti vahvistaa. Siinä tapauksessa keskitytään vahvistamaan oletettua heikkoa aluetta enemmän kuin muuta kehoa ja tästä seuraa jälleen ylirasittuneelle alueelle lisää ylirasitusta. Toisin sanoen on hyvä miettiä, kipeytyykö joku alue hevosen kehossa heikkouttaan vai siksi, että keho korvaa toimimattomia alueita ja ylirasittuu. Siihen saakka, kun pystymme liikuttamaan hevosta väsyttämättä sitä liikaa, se käyttää myös heikkoja kohtiaan, mutta kun ensimmäinen heikko kohta hevosen kehossa väsyy, alkaa hevonen siirtämään kuormitusta pois ongelma-alueelta, jolloin alkaa epätasapainoinen kehon vahvistuminen.

Hevonen voi olla hyväkuntoinen ja vahva siinä liikeradassa, jossa se säästelee heikkoja alueitaan, mutta heikko oikeammassa kehon käytössään, jossa se joutuisi ottamaan käyttöönsä myös heikot kohtansa. Hyödyllistä vahvistumista tapahtuu ainoastaan paremmassa liikeradassa, jolloin sen heikot alueet ovat kehon käytössä mukana ja hyödytöntä on vahvistaa vinoa ja kompensoitua kehoa. Toisin sanoen vahvistuminen tapahtuu heikoimman alueen ehdoilla ja kun heikoin alue väsyy ja poistuu pelistä, hyödyllinen vahvistuminen loppuu. Jokaisella hevosella on heikoin alueensa kehossaan, se ei liity ainoastaan kuntoutettaviin ongelmakehoihin. Alusta alkaen keho on epätasainen vahvuuksiltaan ja notkeuksiltaan, jolloin aina on hyvä kuunnella ja tulkita hevosen kehon jaksamista heikompien alueiden kautta.


Lisää hevosen hyvinvoinnin tukemisesta voit lukea kirjasta Elinvoimaa ja terveyttä hevosellesi.

Tutustu kirjaan.


Lue lisää aiheesta

4 tärkeää hoidon kohdetta

5 vinkkiä kipukäyttäytymiseen

Hevosen liikkuvuus