Kurssit

Järjestän koronaturvallisia pienryhmissä toimivia koulutuksia. Koulutukset soveltuvat kaikille hevosharrastajille, sekä ammatikseen hevosen kanssa työskenteleville. Voit tilata kurssin haluamaasi paikkaan, sekä kerätä oman ryhmän.

Kurssitiedot

Kurssit ovat tyypillisesti kestoltaan 3 tai 5 tunnin mittaisia. Päivä sisältää teoriaosuuden 1,5 - 2,5 tuntia ja käytännön osuuden 1,5-2,5 tuntia. Kurssille otetaan mukaan 8-12 henkilöä.

Hinnaksi kyseiselle henkilömäärälle 3-5 tunnin mittaiselle kurssille tulee 75e-125e henkilöltä. Halutessasi voimme lisätä päivän keskelle tauon, esimerkiski lounastauon 0,5-1 h, ja tätä aikaa ei laskuteta. Voimme räätälöidä kurssin haluamasi aiheen, keston sekä osallistujamäärän mukaisesti tai voit valita kurssin seuraavien aiheiden mukaan.

Valmiit kurssipaketit

1.Hevosen vinouden anatomia
2.Hevosen tasapaino ja liikkuminen, kehonkäyttö
3.Rangan biomekaniikka
Kurssit 4-6 ovat syventäviä rangan biomekaniikka - kurssille:
4.pään, niskan, kaularangan ja etuosan ongelmia
5.Rintarangan ja rintakehän ongelmia
6.Lantion ja lannerangan ongelmia
7. Stressi, trauma ja hengitys, autonomisen hermoston tasapaino
8.Kehonhuollon jokamiestaidot ylläpitävään terveyteen
9.Hevosen kuntoutus - tämä kurssi on jatkoa edelliselle, ja kurssilla pureudutaan ongelmiin syvemmälle

Kurssien sisällöt on kuvattu tarkemmin alla:

1. Hevosen vinouden anatomia

Aina kun hevonen kipeytyy, jäykistyy tai sen kehon puolierot korostuvat, eli ilmenee heikkoutta, vahvuutta tai yliliikkuvuutta eri kehon alueella tai raajoissa, silloin sen vinoudet myös korostuvat. Toisin sanoen, jos mikä tahansa alue hevosen kehossa ei toimi tai toimii poikkeavanlaisesti, on kipeä, jäykkä,heikko tai liian liikkuva, se muuttaa koko kehon toimintaa ja hevonen vinoutuu.

-synnynnäinen vinous ja korostunut vinous

-Mikä aiheuttaa hevosen vinoutumista

-Mitä kehossa tapahtuu, kun se vinoutuu

-Mitä ongelmia vinous aiheuttaa hevoselle, kehossa, mielessä ja suorittamisessa
käytäntöä

-Demohevonen: hoidan demohevosta ja kerron, kuinka teoria ilmenee esimerkkihevosessa, ja kuinka hoidon kautta vaikutan jännityksien ja kiputilojen vähenemiseen ja sitä myötä hevosen tilan paranemiseen ja suoristumiseen

-Käytännönharjoitukset pareittain tai ryhmissä: kuinka voimme vaikuttaa ennen ratsastusta tai ajoa hevosen vertymiseen, eli nopeuttaa rennolla keholla liikkumista ja vähentää verryttely aikaa. Toisin sanoen kuinka voimme vähentää jäykällä keholla liikkumista ja sitä kautta pehmentää heikkojen kehonosien tai jalkojen rasitusta. Lopuksi rasituksen jälkeinen rentouttaminen.

2. Hevosen tasapaino, liikkuminen ja kehonkäyttö

Hevonen tasapainottaa liikettään kaulallaan, siirtää sitä refleksinomaisesti, jolla tasapainottaa itseään. Huono rakenne tai ongelmat kehossa vaikeuttavat hevosen tasapainottumista. Suurin osa hevosen painosta on etuosalla, joka lisääntyy, kun ihminen tulee selkään. Mikä hyvänsä syy huonoon tasapainoon, vaikeuttaa hevosen liikkumista ja tuo sille lisää ongelmia.

-Tasapainon periaatteita, mikä horjuttaa hevosen tasapainoa

-Huonon tasapainon syitä

-Paranna tasapinoa ja mitä siihen tarvitaan

-Kuinka hevonen tasapainottuu ja mitä sen kehossa tapahtuu

- Lisäksi käytönnönharjoitukset ja demohevosen hoitaminen ja esimerkittäminen.

3. Hevosen Rangan biomekaniikka

Kun hevonen vinoutuu, silloin myös hevosen rangan ja lantion asento muuttuu ja kehon toiminta vaikeutuu. Pehmytkudos ja ranka liittyvät aina samaan ongelmaan tai toimivat yhdessä hyvin. Rangan liikerajoitukset tuovat joustamattomuutta, kipua, vinoutta, huonoa tasapainoa ja ongelmia kehon toiminnassa, sekä vaikuttavat terveyteen.

-Hevosen ranka jakautuu neljään osaan, rangan kaarteisiin

-Jokaisen nikaman olisi liikuttava kuuteen eri liike suuntaan

-Kuinka sitten rangan olisi toimittava, hevonen liikkuessa ja suorittaessa tehtäviä

-Onko rangan ongelmassa aina fasetti-nivel lukko tai onko ongelmia ilman lukkojakin

-Rangan huono toiminta häiritsee nikaman hermojuuriaukosta lähtevää ääreishermoa

- Lisäksi kurssilla teemme käytännönharjoituksia ja käymme demohevosen avulla läpi teoriaa: kerron kuinka teoria kohtaa tässä esimerkkihevosessa, kuinka hoidon kautta vaikutan rangan alueen ongelmiin ja kuinka palautan liikkuvuutta tärkeisiin liikkumattomiin alueisiin. Hevosen kehon alueelta löytyy pääongelma, sekä siitä seuranneita toisarvoisempia ongelmia. Hoidan pääsyyn ja katsotaan kuinka paljon toisarvoiset ongelmat vapautuvat sen seurauksena.

-Käytännön harjoitukset tutkitaan ja pohditaan rangan asentoa esimerkkihevosilta, kuinka hevosen rangan asento ja kehon asento vaikuttaa sen liikkeeseen ja suorittamiseen. Mietimme tai testaamme, kuinka voisimme helpottaa esimerkkihevosten liikkumista ratsain, jumppaamalla, sekä erilaisilla jokamiestekniikoilla.

Rangan biomekaniikan syventävät kurssit 4-6:

3-osainen kokonaisuus, jossa syvennytään hevosen kehoon kolmessa osassa: a) hevosen niska ja kaularanka, b) rintaranka ja rintakehä, c) lanneranka ja lantio. Kukin osuus on eri kurssinsa, jokaisen aiheen kesto on 3-5h. Kuinka kyseiset alueet toimivat ja millaisia ongelmia seuraa toimimattomuudesta.

Hevosen niskan ja kaularangan toiminta ja ongelmat

Hevosen herkkä niska kipeytyy helposti ja on voimakkaasti yhteydessä hevosen mieleen. Kipeä niska tekee hevosen epävarmaksi ja aremmaksi ja tuo hevosta lähemmäksi stressitilaa ja hevonen on sitä kautta säikympi. Hevosen niskassa voi olla trauman aiheuttamia ongelmia, kuten retkahduksia, sekä jännitykseen liittyviä kipuja tai rasitusongelmia. Hevosen niska ja kaularanka kompensoivat muualla kehossa oleviin vinouksiin ja ongelmiin. Niskan yhteys muuhun kehoon on merkittävä: rento niska ja rento mieli rentouttavat kehoa ja hevosen liikettä - tai päinvastoin:kehon on vaikea rentoutua, jos niska ei ole rento.

-Mikä aiheuttaa ongelmia niskaan ja kaularankaan

-Hevosen niskan ja kaularangan biomekaniikkaa

-kuinka hevonen oireilee niska- ja kaularankaongelmia

-kuinka ongelmat näkyvät työskentelyssä

-Kuinka niska vaikuttaa koko hevoseen

- Niskan yhteys mieleen, se aktivoi stressitilaa tai tasapainottaa

-Headshaking- syndrooma

Käytännön harjoitteina tutkimme, testaamme ja havainnoimme esimerkkihevosten kautta kaularangan asentoa, puolieroja sekä liikerajoituksia liikkeessä ja lepotilassa. Pohdimme liikerajoitusten tai asentojen kautta tulevia ongelmia liikkumisessa ja kehonkäytössä. Etsimme toimimattomia alueita ja pyrimme vaikuttamaan niihin helpoilla jokamiestekniikoilla. Tarkkailemme lopuksi, kuinka saimme vaikutetuksi hevosen yleisilmeeseen, olemukseen sekä asentoon ja liikkeeseen.

Hevosen Rintarangan ja rintakehän toiminta ja ongelmat

Hevosen etuosa kuormittuu usein ja lähes aina kun hevosella on ongelmia jossain päin kehoa tai jalkoja, niin etuosan kuormitus lisääntyy. Hevonen on usein etupainoinen, kun ratsastajan paino tulee selkään, etupainoisuus korostuu kehon ongelmista ja ongelmista kehonkäytön kanssa. Rintakehän liike rajoittuu ja hevosen on vaikea kantaa etuosaansa. Rintakehä muodostuu kylkiluista, jotka kiinnittyvät rintanikamiin, kaikki yhdessä ovat samassa ongelmassa mukana. Jos rintaranka jännittyy ja vinoutuu, se ottaa rintakehän mukaansa rotatoitumaan. Selkälinjassa eli rintarangassa onkin usein toisarvoisia ongelmia, eli seurausta jonkun muun alueen toimimattomuudesta.

-Mistä kissing spines seuraa, onko kapeat okahaarakkeet ongelma?
-Rintakehän liike on tärkeä hevosen liikkuessa
- Rintarangan asento muuttuu, hevosen lihasten rentoutuessa tai jäykistyessä
-Nuoren, heikon tai jäykän hevosen rintakehä voi painua ja selkä laskea
-Kuinka hevonen kantaa itsensä, on vaikutusta rintakehän liikkuvuuteen, keuhkojen, hengityksentoimintaan ja sitä kautta jaksamiseen
-Miksi hevosen selkä yli taipuu toiseen suuntaan ja on jäykempi toiseen?
-Kaularanka- ja rintaranka-oireyhtymä

Käytännön harjoitteina tutkimme, testaamme ja havainnoimme esimerkkihevosten kautta rintarangan ja rintakehän asentoa, puolieroja sekä liikerajoituksia liikkeessä ja lepotilassa. Pohdimme liikerajoitusten tai asentojen kautta tulevia ongelmia liikkumisessa ja kehonkäytössä. Etsimme toimimattomia alueita ja pyrimme vaikuttamaan niihin helpoilla jokamiestekniikoilla. Tarkkailemme lopuksi, kuinka saimme vaikutetuksi hevosen yleisilmeeseen, olemukseen sekä asentoon ja liikkeeseen.

Hevosen lantion ja lannerangan, toimintaa ja ongelmia

Lantio on hevosen moottori. Jos moottorissa on ongelmia, se näkyy myös muualla kehossa. Huono lantion toiminta siirtää voimaa heikosti selkälinjalle ja siitä seuraa selänalueelle ongelmia. Lantion ongelmissa etupainoisuus korostuu ja paino siirtyy pois takaosalta, jolloin takaosaa on vaikea käyttää. Helpomman laukan määrää takaosa tai jos laukka on liian herkässä, on sekin usein epätasapainoisen lantion ongelma. Hevosen etupainoisuus vaikeuttaa lantion käyttöä, sekä liikelaajuuksien rajoittunut käyttö automatisoituu aivoihin ja kehoon, ja liian lyhyestä liikkeestä tulee tapa. Vähän liikettä tuottava keho kehittää lihakset lyhyiksi, jolloin liikkeen kasvattaminen vaikeutuu.

-Kuinka hevosen lantion epätasapainoisuus vaikuttaa, liikkumiseen
-Lantion huono toiminta muuttaa rakennetta
-Onko lantio ongelman syy lanneranka, LS-alue, SI- alue vai lonkka-nivel
-Onko etu-osa vai taka-osa häiritsevämpi ja kumpi kompensoi
-Miksi lantio toimii huonosti Ja kuinka voisi toimia paremmin
- LS-alue on moottorin moottori
-Hevonen tarvitsee tietyn määrän energiaa, jotta saa nivelet käyttöönsä

Käytännön harjoitteina tutkimme, testaamme ja havainnoimme esimerkki hevosten kautta lannerangan ja lantionasentoa, puolieroja sekä liikerajoituksia liikkeessä ja lepotilassa. Pohdimme liikerajoitusten tai asentojen kautta tulevia ongelmia liikkumisessa ja kehonkäytössä. Etsimme toimimattomia alueita ja pyrimme vaikuttamaan niihin, helpoilla jokamiestekniikoilla. Tarkkailemme lopuksi, kuinka saimme vaikutetuksi hevosen yleisilmeeseen, olemukseen sekä asentoon ja liikkeeseen.


7. Stressi ja trauma ja hengitys, autonominen hermoston tasapaino

- Mistä stressi muodostuu?

- Mitä voit vaatia stressitilassa?

- Mitä stressi aiheuttaa hevoselle?

- Stressin ja pakoreaktio ja johtajuusongelmien yhteys

- Stressi on yhtä kuin autonomisen hermoston epätasapaino

- Hengityksen yhteys autonomiseen hermostoon tasapainottavana ja aktivoivana

- Hengitys tuo liikettä koko keholle sisältäpäin

Käytännön harjoitteissa hevonen rentoutuu ja rentous tasapainottaa autonomista hermostoa. Autonomisen hermoston tasapainottuminen laskee stressitilaa ja sen seurauksena syventää ja parantaa hevosen tapaa hengittää. Kuinka voimme rentouttaa hevosta, ja tukea sen palautumista stressi tilanteista? Rentoutta voidaan saavuttaa helpoilla jokamiestekniikoilla, käytännössä pyrimme löytämään sopivia tapoja.


8. Hevosen kehonhuolto harrastajille

Kurssipäivä sopii jokaiselle hevosharrastajalle tai ylipäätään hevosia harrastavalle ihmiselle, ylläpitämään hevosen kehon ja mielen hyvinvointia. Sinä, joka haluat huomata ja pitää huolta harrastusystäväsi hyvinvoinnista, tämä kurssi on todella hyvä sinulle. Haluatko nähdä enemmän, tietää enemmän ja vaikuttaa paremmin? Ylläpidä hevosesi hyvinvointia ammattihoitajan hoitojen välillä.

-Yleisemmät syyt, miksi hevosen kehon tila huononee

-Kuinka edelliset ongelmat oireilevat

- Kipukäyttäytyminen. Kuinka hevonen näyttää kipua, kivun yhteys stressiin, pakoreaktioon ja käytösongelmiin

- Hevoskohtaisesti oikea rasitus, määrä ja laatu

- Notkeus, vahvuus ja liikkuvuuden ylläpito

- Pidä mieli hyvänä ja vähennä stressiä, lisää hyvän olon hormonien vaikutusta, ja kuinka siihen vaikutamme käytännössä. Tämä teema jatkuu myös käytännönharjoitukseksi-

- Käytännönharjoitteissa teemme palpaatioharjoituksen:

1. tunnista kipu, jännitys ja normaali.

2. Näe vinous, epäsymmetrisyys, ongelma liikemekaniikassa, opettele näkemään poikkeavuus

3. Helpoilla jokamiestekniikoilla lisää hyvän olon hormoneja, rentoutta ja liikkuvuutta, joka myös vähentää jännitystä ja stressiä


9. Hevosen kuntoutus - jatkokurssi on jatkoa edelliselle kurssille, ja tässä perehdytään ongelmiin syvemmälle

- Tavallisimmat hevosen kehon liittyvät ongelmat, oireet kehossa, primaari ja sekundääriongelmat

- Ongelmista seuraa liikkumiseen ongelmia esimerkiksi, jännittymistä, kipua, liikerataongelmaa,etupainoisuuden lisääntymistä, huonoa tasapainoa, huonoa kehon kuormitusta ja vaikeuksiasuorittamisessa

- Ero akuutin ja kroonisen ongelman paranemisessa ja kuntouttamisessa: kivut, kipumuisti, henkinen trauma.

- Stressi ja hengitys, autonominen hermosto sympaattinen ja parasympaattinen hermosto,kivun lievitys, liikkeen lisäys ja vahvistaminen.

- Hoitaminen, hoitoreaktiot ja ongelmakehon ylläpito

- Kuntoutus, paraneminen, liikkuvuus ja vahvistaminen

Kurssitarjous kaikille kursseille!

Kurssi tarjouksena, kirja Elinvoimaa ja terveyttä hevosellesi, on 30e. sis. alv.24 pros. ovh.37e.Kirjan voit maksaa kurssimaksun yhteydessä ja saat sen tullessasi kurssille tai kirjoja voi ostaamyös paikan päällä kortit ja käteinen käy.

Kysyttävää?

Ota minuun yhteyttä, jos kiinnostuit kursseistani!

Tiina Kataja

puh. 040-5924891

Tutustu edellisten lähikurssien ohjelmaan