Selän painuminen

ranka_valk.jpg

Rintarangan ongelma, on hyvin merkittävä ongelma. Maailmalla puhutaan, että jopa 80% tutkituista hevosista kärsii jossain määrin thorax eli rintarangan alueen nikamien ongelmasta. Niitä kutsutaan ” suuteleviksi nikamiksi”. Nämä ovat rintarangan säkäalueesta kaudaalisuuntaan eli häntään päin. Nikamien okahaarakkeet, spinosukset ovat alussa säkäalueella taaksepäin, välillä ylöspäin ja lopulta thorax rangan loppuosassa eteenpäin  Ne ovat niin lähekkäin toisiaan, ettei selällä olisi varaa painua alaspäin, tai vetäytyä kasaan. Muutoin spinosukset lähestyvät toisiaan liikaa. Tällöin puhutaan Kissig Spine- hevosista.

Nikaman välit ja spinosukset ovat riittävän kaukana toisistaan, rangan ollessa normaalitilassa.
Selän painuessa alkavat nikamien ja okahaarakkeiden väli tulla liian ahtaaksi ja ovat lopulta kiinni toisissaan. Silloin okahaarakkeet hankautuvat toisiinsa ja poikkihaarakkeiden facettinivelet menevät lukkoon, estäen terveen hermoviestinnän, sekä tuoden toiminnallisia ongelmia, sekä kipua ja lopulta kulumisia ja luutumisia ynnä muuta.

Tämän thorax rangan alue, joka on hevosella hyvin häiritsevä ongelma-alue. Vaikka okahaarakkeet ovat vielä hyvin erillään ja vahingoittumattomat, on silti usein rangan poikkihaarakkeiden facettinivelet syvemmällä rangassa lukkiutuneet.  Lisäksi tätä kuormittaa satula ja ratsastajan paino. Tämän alueen leesio on usein kuitenkin sekundäärinen ongelma, seurausta jostain esimerkiksi lantion ongelmasta, tai virheellisestä  kehontoiminnasta.


Tiina Kataja D.O. / 040 592 4891

Webdesign ©Pet-Web 2008